Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả

Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ Bảo hiểm điện tử tron...
Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả Để tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: ...
Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS)
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả Nhầm hỗ trợ cho đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội và có thiết bị chữ ký số xác thực (USB Token), thực hiện đă...
Ký số, nộp hồ sơ BHXH điện tử qua máy chủ riêng
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ điện tử qua máy chủ r...
Ký số, nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Google Drive
iBHXH / HR24  - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ điện tử qua G...
Trình ký hồ sơ giao dịch điện tử
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả Để thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử, trường hợp người lập hồ sơ không trực tiếp giữ thiết bị chữ ký ...
Trình ký từ xa - Gọi bưu điện để gửi hồ sơ giấy qua ứng dụng di động
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn cách gọi bưu điện để gửi hồ sơ giấy qua thiết bị di động.   II. Yêu cầ...
Trình ký hồ sơ BHXH điện tử qua Email / Cloud24
iBHXH  - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện trình ký hồ sơ BHXH điện tử qua Email...
Trình ký hồ sơ BHXH điện tử qua Google Drive
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện trình ký hồ sơ điện tử qua Google Driv...
Duyệt ký, nộp hồ sơ BHXH điện tử qua phần mềm di động
iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quả I. Giới thiệu:      Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập thông tin trong phần mềm iBHXH™ - Kê khai, nộp hồ...