Thủ tục khác

Thủ tục khác

Lập kê khai bổ sung
TaxOnline - Thủ tục khác Để thực hiện lập tờ kê khai bổ sung trong trường hợp đơn vị cần điều chỉnh và nộp lại tờ khai đã quá kỳ kê khai, trong ứng...
Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
TaxOnline - Thủ tục khác Để thực hiện lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuế đất, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: ...
TaxData - Quản lý hồ sơ kế toán thuế
TaxOnline - Thủ tục khác I. Giới thiệu: TaxData hỗ trợ người dùng quản lý hồ sơ kế toán thuế tại đơn vị, với những tính năng nổi bật như sau: ...
Giấy đề nghị miễn giảm tiền thuê đất (92/2021/NĐ-CP)
TaxOnline - Thủ tục khác I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hướng dẫn người dùng thực hiện Giấy đề nghị miễn giảm tiền thuê đất (92/2021/NĐ-CP) trong ứn...
Giấy đề nghị miễn tiền chậm nộp (92/2021/NĐ-CP)
TaxOnline - Thủ tục khác I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hướng dẫn người dùng thực hiện Giấy đề nghị miễn tiền chậm nộp (92/2021/NĐ-CP) trong ứng dụn...