iXHD - Phát hành nhanh hóa đơn điện tử TT78 năm 2022

Để “Phát hành nhanh hóa đơn điện tử TT78 năm 2022”, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Cập nhật iXHD lên phiên bản mới nhất.

Kiểm tra phiên bản phần mềm.

Phần mềm iXHD phiên bản cũ:

 

 Phần mềm iXHD phiên bản mới:- Nếu đang sử dụng iXHD phiên bản cũ, khi khởi động phần mềm, Anh/Chị vui lòng đợi thanh cập nhật chạy đến 100% (1) > sau đó bấm “Khởi động lại” (2)


 

2. Hình thức phát hành nhanh hóa đơn điện tử TT78 2022

                2.1. Phát hành tự động

- Sau khi cập nhật phần mềm iXHD phiên bản mới nhất, Anh/Chị sẽ nhận được một thông báo “Bạn có muốn phát hành mẫu hóa đơn hay không?”, Anh/Chị nhấn “Có” (1) > Lựa chọn ký hiệu hóa đơn muốn tiếp tục phát hành trong nằm 2022 (2) > Nhấn chọn “Phát hành” (3)

 

                 2.2. Phát hành thủ công

- Trên thanh tiêu đề chọn “Hệ thống” (1) > “Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận)” (2) > Trong giao diện Danh sách mẫu hóa đơn, chọn “Phát hành nhanh 2022” (3) > Lựa chọn đúng ký hiệu hóa đơn trong năm 2021 muốn phát hành tiếp trong năm 2022 (4) > Bấm “Phát hành” (5) > Xuất hiện bảng thông báo “Phát hành thành công” bấm “Chấp nhận” (6).

đăng nhập để đăng một bình luận