iXHD - Xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78 và Nghị định 123

Để Xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78 và Nghị định 123, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Hình thức xử lý hóa đơn (Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình)

- Để xác định chính xác hình thức xử lý hóa đơn, Anh/Chị vui lòng tham khảo

            . Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Xử lý hóa đơn có sai sót

            . Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC: Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

 

2. Thực hiện lập thông báo sai sót trên phần mềm iXHD 

- Trên thanh tiêu đề, chọn “Hóa đơn điện tử” (1)“Danh sách hóa đơn CQT” (2)   > Lựa chọn Mẫu số/Ký hiệu hóa đơn (3) > Nhập “Từ ngày” “Đến ngày”, sau đó nhấn “Tìm kiếm” để tra cứu hóa đơn (4) > Đánh dấu Tick vào ô “Chọn” (5) phía cuối hóa đơn phát hiện sai sót > “Thông báo sai sót” (6)

 

 

 

- Sau khi xuất hiện giao diện Thông báo sai sót, căn cứ theo hình thức xử lý hóa đơn, người dùng lựa chọn “Tính chất TBáo”, nhập “Lý do” lập thông báo (1) > Nhấn “Lưu lại” (2)


 


- Tại “Danh sách thông báo”, người dùng lựa chọn dòng thông báo mình vừa lưu, sau đó nhấn “Ký trực tiếp” (1)Chọn CKS (2)“Ký” (3) > Nhấn chọn “Gửi CQT” (4) để gửi thông báo đến Cơ quan thuế

 

 

 

3. Kiểm tra kết quả, xử lý hóa đơn sai sót

- Trên thanh tiêu đề, chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > “Thông báo sai sót” (2) > Tại cột “Gửi CQT” (3), người dùng sẽ theo dõi được kết quả xử lý của CQT. Đối với những thông báo đã có kết quả Chấp nhận”, người dùng  nhấn chọn vào biểu tưởng dấu “+” (4) ở phía sau cột “Tính chất TBáo” > Phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại chuyển hướng sang thao tác tiếp theo, nhấn chọn “Có” để tiếp tục.

 

 

 

- Phần mềm xuất hiện giao diện lập hóa đơn, người dùng tiến hành xuất lại hóa đơn theo dữ liệu đúng nhất và gửi lại cho khách hàng. Hóa đơn này sau khi được lập sẽ có dòng hiển thị là hóa đơn thay thế / điều chỉnh cho số hóa đơn mà người dùng đã khai báo trong thông báo sai sót. 

- Trường hợp hủy hóa đơn, sau khi nhấn chọn vào biểu tượng dấu “+”> Phần mềm sẽ yêu cầu lựa chọn hình thức ký số (1) và hộp thoại thông báo để xác nhận lại với người dùng có muốn hủy tờ hóa đơn hay không, nhấn chọn “Có” (2) để hoàn thành.

 

 

 

Trân trọng cảm ơn ./.

đăng nhập để đăng một bình luận