iXHD- Tải và cài đặt XHD theo TT78

Để Tải – Cài đặt – Đăng nhập vào phần mềm iXHD theo TT78, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Tải về

- Truy cập vào đường dẫn https://web.ts24.com.vn/en_US/download hoặc trang chủ web.ts24.com.vn (1) chọn “Tải về” (2) > Tại Ứng dụng trên nền tảng Windows, chọn “Tải về” bên dưới biểu tượng iXHD 78/2021/TT-BTC (3)

 

 

 

2. Cài đặt

 - Nhấn chọn vào file “iXHD_TT78_2021.msi” (1) để bắt đầu quá trình cài đặt > “Tiếp tục” (2)

 

 

 

- Hệ thống sẽ tự động chọn thư mục mặc định để cài đặt phần mềm iXHD (1). Trong trường hợp người dùng muốn thay đổi vị trí cài đặt, nhấn “Chọn” (2) > Lựa chọn vị trí cài đặt mới (3) > “OK” (4) > Nhấn chọn “Tiếp tục” (5) để chuyển sang giao diện tiếp theo > chọn “Cài đặt” (6)

 

 

 

 

- Trong quá trình cài đặt, nếu hệ thống xuất hiện hộp thoại yêu cầu tắt iDataSRV14, chọn “Automatically close applicantions and attempt to restart them after setup is complete” (1) “OK” (2) > Nhấn chọn “Kết thúc” (3) để hoàn thành quá trình cài đặt

 

 

 

3. Đăng nhập

- Nhấn vào biểu tượng “iXHD” (1) trên Desktop để mở giao diện đăng nhập.

- Người dùng nhập liệu vào “Tên đăng nhập” “Mật khẩu” (2). Lưu ý: Tài khoản đăng nhập vào phần mềm iXHD theo TT78 cũng là tài khoản đăng nhập vào iXHD trong phần mềm TS24pro mà người dùng đã sử dụng.

- Nhấn chọn “Cấu hình” (3) để chọn vị trí kết nối dữ liệu iXHD. Người dùng tùy chọn theo loại dịch vụ đã đăng ký với TS24 (4) “Tiếp tục” (5) > Nhấn chọn “Đăng nhập” (6) để bắt đầu sử dụng phần mềm iXHD theo thông tư 78

đăng nhập để đăng một bình luận