iXHD - Phát hành Hóa đơn điện tử theo TT78

Để Phát hành Hóa đơn điện tử theo TT78, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:


- Trên thanh tiêu đề, chọn "Hệ thống" (1) > "Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận) (2)


- Người dùng tiến hành nhập thông tin theo yêu cầu của CQT- Bổ sung thông tin vào phần "Thông tin đơn vị" (1), đây sẽ là những thông tin hiển thị trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất quá trình nhập liệu, Anh/Chi có thể nhấn chọn "Xem mẫu hóa đơn" (2) để kiểm tra lại mẫu trước khi làm phát hành. 

- Anh/Chị chọn hình thức ký bao gồm "Ký trực tiếp/Ký Google Drive/Ký Máy chủ riêng/Ký HSM" (3)  > Chọn CKS (4) > Bấm "Ký" (5)


- Xuất hiện hộp thoại nhấn "Có" để đồng ý phát hành mẫu hóa đơn


- Sau khi hoàn thành thao tác phát hành mẫu hóa đơn trên phần mềm iXHD > Tiếp tục chọn "Có" để gửi phát hành đến CQT.


đăng nhập để đăng một bình luận