Hóa đơn - Tem rượu

Hóa đơn - Tem rượu

​Lập thông báo phát hành hóa đơn
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cách thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn nộp cho Cơ ...
Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC), trong ứng dụng TaxOnline...
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: T...
Báo cáo hủy hóa đơn (TB03/AC)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để thực hiện lập Báo cáo hủy hóa đơn (TB03/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: Trên tha...
Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để thực hiện Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: ...
Báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để thực hiện lập báo cáo mất, cháy biên lại thu phí lệ phí (BC21/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực h...
Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau::   Trên ...
Báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để thực hiện lập Báo cáo sử dụng tem rượu (Mẫu số 06), người dùng thực hiện như sau: Vào ứng dụng  TaxOnline™ &g...
Báo cáo mất tem rượu
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để thực hiện lập Báo cáo mất tem rượu (Mẫu số 03), người dùng thực hiện như sau: Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QL...
Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02)
TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu Để thực hiện lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02), người dùng thực hiện như sau: Vào ứng dụng  TaxOnline...