Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
iBHXH - Thiết lập cơ bản Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng phần mề...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
iBHXH - Thiết lập cơ bản Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro …...
Cài đặt bộ sản phẩm TS24pro
iBHXH - Thiết lập cơ bản Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Truy cập website TS24.com.vn (1) > nhấn ch...
Thông tin đơn vị | TS24 Corp
iBHXH - Thiết lập cơ bản 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhậ...
Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
iBHXH - Thiết lập cơ bản Để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Quyết định 838/QD-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam của BHXH Việt Na...
Thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN
iBHXH - Thiết lập cơ bản Để thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số (U...
Đăng ký tài khoản VssID
iBHXH - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu:             Tính năng Đăng ký VssID trong ứng dụng&n...
Chức năng “Quản lý NLĐ”
iBHXH - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Chức năng “Quản lý NLĐ” hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh ...
Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động
iBHXH - Thiết lập cơ bản Để thực hiện tra cứu thông tin mã số BHXH của người lao động, trong ứng dụng iBHXH người dùng có thể thực hiện theo 1 trong 2...
Cập nhật danh mục bệnh viện / danh mục chung
iBHXH - Thiết lập cơ bản Để thực hiện  cập nhật danh mục bệnh viện hoặc danh mục chung (thông tin tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã), trong ứ...