iXHD - Hướng dẫn cập nhật phần mềm

Để cập nhật phần mềm mới , người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau :


 - Mở ứng dụng iXHD, sau đó đợi phần mềm hỏi "Khởi động lại" => Chọn "Khởi động lại".


Lưu ý : Nếu đang mở ứng dụng thì vui lòng tắt rồi mở lại ứng dụng rồi thực hiện theo hướng dẫn trên .Trân trọng cảm ơn ./. 

đăng nhập để đăng một bình luận