iXHD - Tra cứu hóa đơn theo TT78 trên web TCT

Để Tra cứu hóa đơn trên Website của Tổng cục thuế, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:


- Truy cập vào Website hoadondientu.gdt.gov.vn

- Chọn “Đăng nhập” (1) > Nhập “Tên đăng nhập” “Mật khẩu” (Thông tin này CQT đã gửi mail cho doanh nghiệp khi đăng ký thành công Hóa đơn điện tử theo TT78), “Nhập mã Captcha” (2) > “Đăng nhập” (3)


- Chọn “Tra cứu” (1) > “Tra cứu hóa đơn” (2) > Tại giao diện “Danh sách hóa đơn điện tử bán ra”, nhập “Từ ngày” “Đến ngày” muốn tra cứu hóa đơn (3) > Trường hợp doanh nghiệp có nhiều mẫu hóa đơn, vui lòng nhập thêm thông tin “Ký hiệu mẫu hóa đơn” “Ký hiệu hóa đơn” để quá trình tra cứu được chính xác hơn (4) > Nhấn chọn “Tìm kiếm” (5) > Theo dõi kết quả tại “Kết quả kiểm tra hóa đơn” (6)


Trân trọng cảm ơn ./.

đăng nhập để đăng một bình luận