iXHD - Hóa đơn điện tử không được CQT cấp mã trên phần mềm iXHD

Hướng dẫn xử lý Hóa đơn điện tử không được CQT cấp mã trên phần mềm iXHD


1. Có 2 tình trạng của hóa đơn người dùng cần lưu ý:

. Tình trạng 1:Dấu“!Màu vàng” (1) và cột “Đồng bộ TCGP”, “Mã thông điệp” (2) bị trống

-Hóa đơn đã ký số nhưng chưa được gửi đến CQT


-Hóa đơn chưa được ký số


. Tình trạng 2: Dấu “X màu đỏ”: CQT từ chối cấp mã cho hóa đơn do hóa đơn không hợp lệ.


2.Cách xử lý

. Tình trạng 1:

- Nếu người dùng vẫn có nhu cầu sử dụng lại những hóa đơn này rất dễ phát sinh tình trạng ngày lập hóa đơn, ngày ký số trên hóa đơnngày trả kết quả của CQT sẽ khác nhau nên khuyến khích người dùng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có hướng xử lý phù hợp nhất.

- Khi người dùng không có nhu cầu sử dụng lại những hóa đơn này thì vui lòng thực hiện giống Tình trạng 2


. Tình trạng 2:

- Click chuột phải vào ô số hóa đơn cần xử lý (1)> Nhấn chọn “Hủy hóa đơn” (2)Trân trọng cảm ơn ./.

đăng nhập để đăng một bình luận