iXHD - Đăng nhập iXHD bằng TS24 ID

Để Đăng nhập iXHD bằng TS24 ID, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:


- Sau khi nâng cấp iXHD lên phiên bản 15, icon iXHD ngoài desktop sẽ thay đổi thành biểu tượng mới

- Nhấn mở iXHD(1) > “Đăng nhập” (2)- Nhập thông tin tài khoản TS24 ID (Đây cũng là tài khoản TS24pro mà người dùng sử dụng để đăng nhập trên phần mềm iXHD cũ) (1) > Lựa chọn hình thức ghi nhớ tài khoản cho những lần sử dụng sau (2) 

- Tại ô “Dữ liệu”, lựa chọn đúng hình thức lưu trữ trước đây mà doanh nghiệp sử dụng (3).

    . “Lưu tại máy này”: chỉ có 1 máy xuất hóa đơn và dữ liệu trước đây lưu trực tiếp tại máy cài đặt phần mềm iXHD

    . “Lưu qua Cloud 24”: người dùng có đăng ký tài khoản Cloud 24 của TS24

- Nhấn chọn “Tiếp tục” (4) để đăng nhập vào iXHD.
- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hình thức máy chủ/máy trạm, tại “Dữ liệu”, chọn “Tùy chỉnh” (1) > Nhập địa chỉ IP hoặc tên của máy chứa dữ liệu (máy chủ) (2) > “Tiếp tục” (3)- Sau khi hoàn thành thao tác trên, người dùng có thể sử dụng iXHD bình thường.


Chúc Anh/Chị thành công.


Trân trọng cảm ơn.


đăng nhập để đăng một bình luận