Tờ khai nhập khẩu

Tờ khai nhập khẩu

Nhập khẩu - Khai báo chính thức IDC
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện khai báo chính thức IDC trong phần mềm iHaiQuan™.   II. Hướng dẫn ...
Nhập khẩu đường bộ
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường bộ trong phần mềm iHaiQuan™.   II....
Nhập khẩu đường không
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường không trong phần mềm iHaiQuan™. ...
Nhập khẩu khai báo container
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu khai báo container trong phần mềm iHaiQ...
Nhập khẩu đường biển Container (loại hình KDDT)
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường biển Container, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: ...
Nhập khẩu khai báo lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT)
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện khai báo lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT) trong phần mềm iHaiQuan...
Nhập khẩu khai báo IDA (loại hình KD)
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện khai báo IDA (loại hình KD) trong phần mềm iHaiQuan™.   II. Hướng...
Sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức trong phần mềm iH...