Quản lý người lao động

Quản lý người lao động

Khai báo thông tin đơn vị
HR24 - Quản lý người lao động Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng HR24™, người dùng thực hiện như sau: Khởi động bộ sản phẩm TS24pro (1...
Định nghĩa danh mục
HR24 - Quản lý người lao động I. Giới thiệu: Tính năng “Định nghĩa danh mục” trong ứng dụng HR24™ (bộ sản phẩm TS24pro) hỗ trợ người dùng thiết lập ba...
Quản lý người lao động (NLĐ)
HR24 - Quản lý người lao động I. Giới thiệu: Tính năng “Quản lý NLĐ” hỗ trợ cho người dùng tổng hợp và xuất ra bảng kê tổng hợp chi tiết tỉ lệ, số tiề...
Tính lương - Tổng hợp
HR24 - Quản lý người lao động I. Giới thiệu: Tính năng “Tổng hợp” hỗ trợ người dùng xuất bảng lương hoàn chỉnh cho người lao động, dữ liệu được tổng h...
Tính lương - Chấm công
HR24 - Quản lý người lao động I. Giới thiệu: Tính năng “Chấm công” hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công người lao động theo thời gian, ghi nhận giờ l...
Tính nhanh: Thuế TNCN - Mức hưởng BHXH
HR24 - Quản lý người lao động I. Giới thiệu: Chức năng “Tính nhanh” hỗ trợ người dùng có thể tính nhanh số thuế TNCN và mức hưởng BHXH của người lao đ...