Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
HR24 - Thiết lập cơ bản Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng phần mềm...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
HR24 - Thiết lập cơ bản Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro … Đ...
Cài đặt bộ sản phẩm TS24pro
HR24 - Thiết lập cơ bản Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Truy cập website TS24.com.vn (1) > nhấn ch...
Thao tác sử dụng cơ bản
HR24  - Thiết lập cơ bản 1. Giới thiệu Nội dung này hướng dẫn người dùng một số thao tác cơ bản trong việc nhập, truy xuất dữ liệu thông tin về phòng ...
Thiết lập tài khoản người dùng
HR24  - Thiết lập cơ bản 1. Giới thiệu  Nội dung này hỗ trợ người dùng tạo các thiết lập ban đầu như thông tin về tài khoản, vai trò của người dùng kh...
Thiết lập danh mục cơ bản
HR24  - Thiết lập cơ bản 1. Giới thiệu Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập các danh mục cơ bản sử dụng trong HR24TM - hệ thống quản lý nhân sự...