iBHXH - Lỗi Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sau khi kiểm tra trên hệ thống thì thấy hồ sơ của mã đơn vị nộp đến BHXH bị báo lỗi và nộp không thành công. Anh Chị có thể tra cứu lỗi trong Lịch sử giao dịch của phần mềm iBH ở cột số 7 - Mô tả lỗi sẽ thấy lỗi là: Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị 

 

- Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại MST trên phần mềm và MST trong chữ ký số khớp với nhau chưa, kiểm tra mã đơn vị đã nhập không được có khoảng trắng.

 

- Anh/Chị ghim chữ ký số vào máy tính, vào lại phần mềm iBHXH > chọn "Đăng ký GĐ" > chọn "Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN" > Bấm Nộp hồ sơ. 

 

Sau đó vào lịch sử giao dịch kiểm tra thấy tình trạng hồ sơ Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị sử dụng dịch vụ I-VAN được chấp nhận thì anh/chi có thể làm các báo cáo để nộp điện tử.  

 

LƯU Ý: Nếu Anh/Chị đã kiểm tra và gửi lai hồ sơ thành công thì vui lòng bỏ qua email thông báo này. Nếu trong quá trình kê khai hồ sơ phát sinh lỗi khác thì anh/chị vui lòng soạn email mới rồi gửi vào email: hotro@ts24.com.vn để TS24 hỗ trợ. 

đăng nhập để đăng một bình luận