iBHXH - Lỗi xử lý trên service BHXH

Khi nhận được thông báo lỗi này trong cột số 7 - Mô tả lỗi của LSGD iBHXH, thường sẽ không có email thông báo xác nhận đã nộp HS. Trường hợp này, anh/chị liên hệ với CQ BHXH kiểm tra đã nhận được hồ sơ chưa, nếu vẫn chưa thì anh/chị vào lại phần mềm iBHXH thực hiện gửi lại hồ sơ để tránh phát sinh trễ hạn.

đăng nhập để đăng một bình luận