iBHXH - Hồ sơ 613 bắt nhập thêm mẫu D01-TS (không bắt buộc), cũng không thể xóa được.

Trường hợp này, TS24 đang khắc phục, quý khách đang gặp lỗi này vui lòng liên hệ với tổng đài hỗ trợ để NV chỉnh lại.


đăng nhập để đăng một bình luận