Phân hệ sử dụng

Phân hệ sử dụng

Tuyển dụng
HR24 - Phân hệ sử dụng Video hướng dẫn tham khảo tại đây. I. Giới thiệu: Phân hệ Tuyển dụng hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin ứng viên...
Nhân viên
HR24 - Phân hệ sử dụng Video hướng dẫn tham khảo tại đây. I. Giới thiệu: Nhân viên là một phân hệ quan trọng trong hệ thống quản lý nhân lực. Ph...
Chấm công
HR24 - Phân hệ sử dụng 1. Giới thiệu Chức năng Chấm công tích hợp các máy chấm công, cho phép đơn vị quản lý và theo dõi hoạt động vào - ra, đi t...
Tính lương
HR24 - Phân hệ sử dụng 1. Giới thiệu: Phân hệ Tính lương giúp quản lý bảng lương, phiếu lương, tích hợp sẵn các quy tắc tính lương và cấu trúc lư...
Ngày nghỉ
HR24 - Phân hệ sử dụng 1. Giới thiệu  Phân hệ Ngày nghỉ hỗ trợ khởi tạo, quản lý ngày nghỉ của toàn bộ nhân viên/người lao động trong đơn vị.  ...