Thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân

​Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)
TaxOnline - Thu nhập cá nhân Tờ khai “Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập ...
Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc
TaxOnline - Thu nhập cá nhân Để thực hiện lập “Đăng ký mã số thuế NPT” trong TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: Trên thanh tiêu đề nhấ...
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Kê khai hàng tháng/quý)
TaxOnline - Thu nhập cá nhân  Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai” (1) > “Kê khai trực tiếp hàng tháng/quý”  (2)> Chọn tờ khai cần lập (...
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
TaxOnline - Thu nhập cá nhân Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, trong ứng dụng TaxOnline™ ...
​Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm (Mẫu 01/TKN-XSBHĐC theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)
TaxOnline - Thu nhập cá nhân Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, bán hàng đa cấp...
Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ Đầu tư vốn/ Chuyển nhượng/ Trúng thưởng
TaxOnline - Thu nhập cá nhân Để lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ chuyển nhượng/ quả tặng/ trúng thưởng, người dù...