TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 30/08/2022

Tính năng mới

  1.   Thay đổi giao diện.
  2.   Thêm mới TS24 ID.
  3.   Thêm mới thông tin sản phẩm.
  4.   Thêm hướng dẫn vào từng Tờ khai/Form.
  5.   Mở chức năng ký qua Google Drive.
  6.   Thêm chức năng phân quyền.

 

Cải tiến

  1.    Đồng bộ chức năng với phiên bản 14.
  2.    Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.0. 
đăng nhập để đăng một bình luận