iXHD - Cập nhật CKS theo chuẩn SHA-256 trên phần mềm iXHD

Để Cập nhật CKS theo chuẩn SHA-256 trên phần mềm iXHD, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

- Trên thành tiêu đề, chọn "Hệ thống" (1) > "Đăng ký/Thay đổi sử dụng HDDT" (2)- Nhấn chọn "Thêm mới (F4)" (1) dưới góc trái màn hình > Tại "Hình thức sử dụng HĐĐT" chọn "Thay đổi" (2) >  Anh/Chị chọn lại "Loại hóa đơn sử dụng" (3) > Lựa chọn "Danh sách chứng thư số" (4) và bấm "Đồng ý" Lưu ý: Chọn lại đúng loại hóa đơn sử dụng đã gửi đến CQT trong tờ 01 đã gửi trước đó

 

- Tại "Hình thức đăng ký" (1) > chọn "Thêm mới" (2) > "Ghi (F5)" (3)

- Nhấn chọn "Gửi CQT" (1) > sau đó chọn "Có" (2) để hoàn thành thao tác Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo TT78 - Sau khi nhận được email chấp nhận từ CQT(sẽ được phản hồi trong 24 giờ), Anh/Chị vui lòng quay lại phần mềm iXHD, chọn "Hệ thống" (1) > "Đăng ký/Thay đổi sử dụng HDDT" (2) > Chọn lại tờ khai trong “Danh sách tờ khai đăng ký” (3) > Nhấn “Kết quả CQT” (4) - Đến đây, Anh/Chị đã có thể tiếp tục xuất hóa đơn theo thông tư 78 trên phần mềm iXHD.

 

 

Chúc Anh/Chị thành công.

 

Trân trọng cảm ơn.

đăng nhập để đăng một bình luận