Open navigation

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

Trên thanh trình đơn chọn vào mục Thủ tục khác > Giấy đề nghị > tuỳ chọn một trong những mẫu hồ sơ cần nhập liệu sau:

. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (12/2023/NĐ-CP)

. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (34/2022/NĐ-CP)

. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (41/2020/NĐ-CP)

. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (52/2021/NĐ-CP)

Xuất hiện bảng chọn kỳ tính thuế, tuỳ chỉnh thông tin kỳ tính thuế phù hợp cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai trên phần mềm.

Một số lưu ý khi nhập liệu:

. Chọn loại thuế đề nghị gia hạn;

. Đối với tiền thuê đất, nhập bổ sung thông tin vào vùng dữ liệu Thông tin khu đất thuê.

Đối với Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: tuỳ chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp; tiến hành nhập thông tin vào vùng dữ liệu tương ứng theo mô hình đã chọn.

Tùy chọn loại hình hoạt động của đơn vị đang thực hiện  trong   nhóm thông tin Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực.

Kiểm tra lại số liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất việc nhập liệu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.