Open navigation

​Hưởng trợ cấp ốm đau

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động trên phần mềm iBHXH.
Hồ sơ 630 chế độ ốm đau kết xuất ra sẽ là quy trình 630a.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: 

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/huong-che-o-om-au-91?fullscreen=1# 


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử, chọn Chi chế độ, chọn hồ sơ [630] Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

- Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu bên dưới, phần Tên thủ tục đánh dấu chọn Xét duyệt chế độ ốm đau, điền đầy đủ thông tin Đợt xét duyệt, Thông tin tài khoản, Thủ trưởng đơn vị, nhấp chọn mẫu nhập liệu là M01B-HSB bên dưới để tiến hành nhập liệu.

Lưu ý:

  • Đối với CQ BHXH Hà Nội, nút Có gửi kèm hồ sơ giấy trên form Thông tin chung sẽ mặc định được chọn.
  • Đối với CQ BHXH Hồ Chí Minh, nếu đơn vị đính kèm chứng từ vào hồ sơ nộp điện tử thì bỏ chọn ở ô Có gửi kèm hồ sơ giấy.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

- Ghim chữ ký số vào máy, Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội. 


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.