Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ: Tối ưu hiển thị Thành tiền giá vốn trong Phiếu xuất. Tối ưu chức năng Định khoản trong Phiếu xuất.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.