Open navigation

Đơn vị tính thứ cấp POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về đơn vị tính thứ cấp POS trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, bạn có thể quản lý sản phẩm theo các đơn vị đo lường khác nhau, giúp bán và theo dõi sản phẩm dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Cài đặt UoM chọn vào Bật tính năng thay đổi UoM nếu người dùng cho phép thay đổi đơn vị tính.

Vào Cài đặt Uom và chọn Uom mặc định và hiển thị Uom trong biên lai.

Đi đến sản phẩm và đặt đơn vị tính thứ cấp phù hợp.

Trong màn hình POS, có thể thay đổi đơn vị tính.

Nó sẽ thay đổi đơn vị tính với giá cả.

Đơn vị tính chi tiết trong biên lai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.