Open navigation

Lazada | Lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm & cách giải quyết

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu những lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm Lazada & cách giải quyết trong hệ thống BigSeller.

 

II. Nội dung hỏi đáp:

Lỗi 1: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_PROP_SPECIAL_CHAR:Không hợp lệ đặc biệt nhân vật tìm thấy

Giải pháp: Vui lòng kiểm tra phần thông tin phân loại có phải chứa ký từ đặc biệt bị cấm, như "<", nếu có, vui lòng xóa rồi và tải lên lại!

 

Lỗi 2: Sản phẩm không được bán trên Lazada theo quy định của pháp luật. Xem thêm tại đây

Giải pháp:

(1): Vui lòng kiểm tra lại sản phẩm có phải là hàng hóa bị cấm trên Lazada, xem chi tiết tại đây:https://sellercenter.lazada.vn/seller/helpcenter/quy-dinh-chi-tiet-ve-hang-hoa-bi-cam-va-bi-kiem-soat-cua-pc-5879.html?spm=a2a12.helpcenter-psc-search.article.1.151d69f1eJGCLA%22%22%3E

(2): Nếu không phải là hàng hóa bị cấm trên Lazada, vui lòng kiểm tra sản phẩm thuộc danh mục này đã được phép bán trên Lazada chưa, nếu chưa, vui lòng liên hệ PSC Lazada xin phép

(3): Nếu đã được phép bán trên Lazada, vụi long kiểm tra lại trong phần mô tả có chứa những thông tin như số điện thoại, địa chỉ và đường dẫn bí cấm không.

 

Lỗi  3: Create product failed : p-20000 : Merek:C011:Non-enumeration of property value not legal

Giải pháp: Thương hiệu đã chọn không hợp lý theo yêu cầu của Lazada, vụi long chọn lại và tải lên lần nữa!

 

Lỗi 4: Sản phẩm có giá cao bất hợp lý. Trong trường hợp giá bán sản phẩm là chính xác, vui lòng liên hệ PSC để được hỗ trợ. Cảm ơn!

Giải pháp: Gia sản phẩm quá cao, vui lòng điều chỉnh lại giá, nếu đã xác nhận giá hợp lý, vui lòng liên hệ PSC Lazada!

 

Lỗi 5: Giá sản phẩm quá cao hoặc quá thấp. Vui lòng kiểm tra lại giá bán sản phẩm

Giải pháp: Giá sản phẩm quá cao hoặc quá thấp, vui lòng điều chỉnh lại giá, nếu đã xác nhận giá hợp lý, vui lòng liên hệ PSC Lazada!

 

Lỗi 6: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E142888)Theo chính sách của Lazada, nhà bán hàng không được bán sản phẩm thuộc ngành hàng này. Trong trường hợp Nhà bán hàng mong muốn bán sản phẩm trong ngàng hàng này, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ nhà bán hàng PSC

Giải pháp: Vui lòng liên hệ PSC Lazada để xin cập quyền bán sản phẩm thuộc danh mục này.

 

Lỗi 7: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E145253)"Giá sản phẩm không hợp lý. Vui lòng cân nhắc lại giá bán của bạn và liên hệ Bộ phận kiểm duyệt nếu giá bán là chính xác.",

Giải pháp: Vui lòng điều chỉnh lại giá, nếu đã xác nhận giá hợp lý, vui lòng liên hệ PSC Lazada!

 

Lỗi 8: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E141741)Sản phẩm không được bán theo chính sách của Lazada.Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E140591)Vì một số thoả thuận về độc quyền, sản phẩm này không được phép bán trên Lazada.

Giải pháp: Vui lòng kiểm tra sản phẩm này đã được chủ sở hữu cho phép bán thương hiệu này chưa

 

Lỗi 9: Create product failed : p-100006262

Giải pháp: Thông tin phân loại (dung tích) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 10: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E139126)Sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm chính sách hàng giả, hàng nhái. Vui lòng xác nhận nguồn gốc sản phẩm bằng cách gửi giấy chứng nhận cho bộ phận kiểm duyệt thông qua biểu mẫu 1.9 Cung cấp chứng từ cho thương hiệu. Xem thêm

Giải pháp: Sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm chính sách hàng giả, nhái, vui lòng Cung cấp chứng từ cho thương hiệu cho bộ phận kiểm tra để xác nhận nguồn gốc của sản phẩm!

 

Lỗi 11: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E140173)Vì một số quy định về thương hiệu, sản phẩm này không được phép bán trên Lazada.,

Giải pháp: Thương hiệu đã chọn không hợp lý theo yêu cầu của Lazada, vụi long chọn lại và tải lên lần nữa!

 

Lỗi 12: Create product failed : p-120008822

Giải pháp: Thông tin phân loại (Trọng Lượng tịnh) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 13: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E136522)Sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm chính sách của thương hiệu về hàng giả, hàng nhái. Xin vui lòng xác nhận hàng chính hãng bằng cách gửi giấy chứng nhận cho bộ phận AQM thông qua đường link

Giải pháp: Báo lỗi này bạn cần phải liên hệ với CSKH Lazada để giải quyết!

 

Lỗi 14: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E141426)Vì lý do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Giải pháp: Thương hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng sửa lại thương hiệu!

 

Lỗi 15: Update product failed : Product : SELLER_SKU_NOT_FOUND,

Giải pháp: Sản phẩm này đã bị xóa trên sellercenter, bạn ấn vào nút đồng bộ từng một ở mục thao tác để dồng bộ trạng thái sản phẩm mới nhất!

 

Lỗi 16: Danh sách sản phẩm của bạn đã đạt đến giới hạn 3000 sản phẩm: Gian hàng của bạn chưa đạt được 30 đơn hàng trong vòng 90 ngày và sẽ không thể đăng tải thêm sản phẩm

Giải pháp: Danh sách sản phẩm của bạn đã đạt đến giới hạn 3000 sản phẩm, vui lòng xóa một số sản phẩm rồi và đăng tải lần nữa!

 

Lỗi 17: Please review product price to ensure accuracy

Giải pháp: Vui lòng điều chỉnh lại giá, nếu đã xác nhận giá hợp lý, vui lòng liên hệ PSC Lazada!

 

Lỗi 18: Create product failed : p-100005875 : Chiều dài cáp (M):C003:Màu trắng không phải là một giá trị số,

Giải pháp: Thông tin phân loại (Chiều dài) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 19: Create product failed : p-20000 : Thương hiệu:BIZ_CHECK_OFFICIAL_STORE_BRAND_UNAUTHORIZED:Thương hiệu không phải là ủy quyền chính thức cửa hàng 1451308.,

Giải pháp: Thương hiệu đã chọn không hợp lý theo yêu cầu của Lazada, vụi long chọn lại và tải lên lần nữa!

 

Lỗi 20: Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E144291)Sản phẩm có giá bán cao bất hợp lý. Trong trường hợp giá bán chính xác, Nhà bán hàng vui lòng liên hệ PSC để được hỗ trợ. Cảm ơn!

Giải pháp: Vui lòng điều chỉnh lại giá, nếu đã xác nhận giá hợp lý, vui lòng liên hệ PSC Lazada!

 

Lỗi 21: Cập quyền gian hàng của bạn đã quá hạn, vui lòng cấp quyền lại,

Giải pháp: Cập quyền gian hàng của bạn đã quá hạn, vui lòng cập quyền lại!

 

Lỗi 22: Create product failed : p-120026209

Giải pháp: Thông tin phân loại (Size) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 23: Create product failed : warrantyType : Loại bảo hành:C004:Loại bảo hành is required,

Giải pháp: Vui lòng điền vào loại bảo hành

 

Lỗi 24: Create product failed : p-100006103

Giải pháp: Thông tin phân loại (Kích thước mặt) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 25: Create product failed : p-120044205 : Kích thước bộ nhớ:C003:Combo 5 khăn không phải là một giá trị số, Kích thước bộ nhớ:C003:Combo 10 khăn không phải là một giá trị số,

Giải pháp: Thông tin phân loại (Storage_Size) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 26: Create product failed : p-110003049 : Âm lượng:C003:Set 3 cây không phải là một giá trị số, Âm lượng:C003:1 cây lẻ không phải là một giá trị số,

Giải pháp: Thông tin phân loại (Âm Lượng) chỉ có thể nhập vào giá trị số, vui lòng sửa lại!

 

Lỗi 27: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E128544)Vì một số lý do về độc quyền, thương hiệu này không được phép bán trên Lazada.,

Giải pháp: Vui lòng kiểm tra sản phẩm này đã được chủ sở hữu cho phép bán thương hiệu này chưa

 

Lỗi 28: E500: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E138813)Sản phẩm không được bán trên Lazada theo chính sách của Lazada. Xem thêm tại: https://bit.ly/2Kxhwbd,

Giải pháp:

(1): Vui lòng kiểm tra lại sản phẩm có phải là hàng hóa bị cấm trên Lazada, xem chi tiết tại đây:https://sellercenter.lazada.vn/seller/helpcenter/quy-dinh-chi-tiet-ve-hang-hoa-bi-cam-va-bi-kiem-soat-cua-pc-5879.html?spm=a2a12.helpcenter-psc-search.article.1.151d69f1eJGCLA%22%22%3E

(2): Nếu không phải là hàng hóa bị cấm trên Lazada, vui lòng kiểm tra sản phẩm thuộc danh mục này đã được phép bán trên Lazada chưa, nếu chưa, vui lòng liên hệ PSC Lazada xin phép

(3): Nếu đã được phép bán trên Lazada, vụi long kiểm tra lại trong phần mô tả có chứa những thông tin như số điện thoại, địa chỉ và đường dẫn bí cấm không.

 

Lỗi 29:  Update product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E128692)This listing should not include any special characters in the product name.

Giải pháp: Vui lòng kiểm tra tên sản phẩm có chứa các ký tự đặc biệt hay không, nếu có, vui lòng xóa đi và đăng lại!

 

Lỗi 30: Create product failed : Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE. Product : BIZ_CHECK_MANGROVE_RULE:Kiểm Tra chất lượng: (E144027)Chúng tôi nhận được thông báo từ DKT International Inc. - Chủ sở hữu thương hiệu OK rằng họ đã ngừng phân phối và hủy tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Gel bôi trơn mang nhãn hiệu OK tại Việt Nam từ năm 2018. Các sản phẩm được sản xuất trước đó (nếu có) đều đã hết hạn sử dụng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Lazada rất tiếc sẽ không hỗ trợ đăng bán sản phẩm này, rất mong nhận được sự hợp tác từ quý đối tác.,

Giải pháp: Chủ sở hữu thương hiệu đã ngừng phân phối và bán sản phẩm, vui lòng chọn tùy chọn "No Brand"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.