Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.27

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2024.


Tính năng mới

--/–


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Thêm loại thuế suất "KHAC" theo thông tư 103/2014/TT-BTC (Hóa đơn GTGT).

2. Lập hóa đơn từ Excel tùy chọn: Tối ưu tính lại số tiền bằng chữ.

3. Lập hóa đơn từ PMBH: Tối ưu chức năng Xem trước đối với PXK vận chuyển nội bộ và PXK hàng gửi đại lý.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.27.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.