Open navigation

Xuất dữ liệu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về xuất dữ liệu trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Trong bảng dữ liệu, chuyển hiển thị về dạng danh sách;

Đánh dấu chọn dòng thông tin cần xuất dữ liệu;

Nhấp vào TÁC VỤ, nhấn chọn Xuất.

 

Một hộp thoại sẽ xuất hiện với tất cả các trường có sẵn trong dữ liệu;

Chọn dạng dữ liệu & định dạng tập tin cần xuất;

Tuỳ chọn từ bảng thông tin trường khả dụng để thêm qua bảng các trường cần trích xuất;

Chọn Mẫu > Mẫu mới, đặt tên và lưu cho tệp dữ liệu xuất (là tùy chọn thực hiện, không mang tính bắt buộc, nhưng nên thực hiện để không mất thời gian cho những lần xuất dữ liệu về sau);

Nhấn chọn Xuất để xuất thành tập tin Excel / CSV, lưu về máy tính.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.