Open navigation

Áp dụng chương trình khuyến mãi trên đơn bán hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn áp dụng chương trình khuyến mãi trên đơn bán hàng trong hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Sử dụng phần thưởng Chiết khấu / Giảm giá

Ví dụ người dùng tạo một chương trình khuyến mãi Giảm giá mùa hè, giảm giá 10% trên tổng đơn cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Truy cập Bán hàng > Báo giá, nhấn chọn Tạo để tạo Báo giá mới.

Nhập các thông tin trên báo giá, chọn Chương trình khuyến mãi để hệ thống đối chiếu các điều kiện và áp dụng Chương trình khuyến mãi.

Sau đó, một đơn bán hàng với sản phẩm khuyến mãi đã được thêm trong báo giá. Đơn bán hàng đã áp dụng chương trình khuyến mãi thành công.

Sau đó kiểm tra thông tin và xác nhận báo giá để chuyển thành đơn bán hàng.

2. Sử dụng phần thưởng Sản phẩm miễn phí

Đầu tiên, người dùng tạo một chương trình khuyến mãi mua sản phẩm của công ty được tặng Bông gòn miễn phí.

Sau đó, tạo một báo giá mới. Tại dòng báo giá, lựa chọn sản phẩm và sản phẩm được tặng kèm, theo ví dụ là bông gòn.

Chọn Chương trình khuyến mãi. Lúc này hệ thống sinh ra dòng báo giá mới của sản phẩm tặng kèm và bù trừ với số tiền trước đó đã nhập để giá trị của sản phẩm này bằng 0.

Người dùng kiểm tra thông tin và xác nhận báo giá để chuyển thành đơn bán.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.