Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.24

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024.


Tính năng mới

–/– 


Cải tiến

1. iXHD: Cập nhật đồng bộ file hóa đơn qua Google Drive và TCGP. Tối ưu đường dẫn lưu file hóa đơn (Đồng bộ với XHD). Cập nhật lấy mã CQT đối với Biên lai.

2. API iXHD: Cập nhật phiên bản v9.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.24.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.