Open navigation

Thiết lập dữ liệu mở rộng

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập dữ liệu mở rộng trong phần mềm iXHD.

Dữ liệu mở rộng là những trường thông tin hiển thị thêm trên hóa đơn điện tử, do tính chất đặc thù của đơn vị (y tế, hàng không, xuất nhập khẩu…) cần thể hiện thêm ngoài những trường dữ liệu quy định bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử từ Cơ quan Thuế.


 Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn thủ tục

1. Chọn chức năng Thông tin chung.

2. Chọn Thiết lập hệ thống.

3. Chọn Tham số hệ thống.

4. Chọn mở bảng Thông tin chung.

Bước 2: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

1. Tại bảng Tuỳ chọn, đánh dấu chọn & nhấn đúp chuột vào dòng chữ Thiết lập dữ liệu hoá đơn mở rộng;

2. Xuất hiện bảng Thiết lập cột hoá đơn, nhập giá trị thiết lập dữ liệu mở rộng cho mẫu hoá đơn, nhấn chọn Lưu để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất việc thiết lập.

(*): Thông số thiết lập cần nhập đúng theo thông số chuẩn mà nhân viên hỗ trợ hoá đơn của TS24 đã cung cấp cho đơn vị.

3. Khi thực hiện xuất hoá đơn điện tử, tại giao diện lập hoá đơn, nhấn chọn vào Thông tin khác, bên dưới sẽ hiển thị những vùng thông tin mở rộng đã thiết lập trước đó, người dùng thực hiện nhập liệu vào đây.

4. Sau khi xuất hoá đơn, nội dung nhập liệu này sẽ thể hiện trên hoá đơn đã xuất, tại đúng những vùng thông tin thiết kế riêng cho mẫu hoá đơn của đơn vị.Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.