Open navigation

Kích hoạt gói dịch vụ phần mềm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kích hoạt gói dịch vụ trong phần mềm dịch vụ do TS24 cung cấp (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD…).


Trình tự thực hiện

 • Khởi động, đăng nhập vào phần mềm sử dụng trên máy tính;
 • Trên thanh trình đơn chọn Thông tin chung > Thông tin đơn vị;
 • Xuất hiện cửa sổ thao tác, bảng Thông tin chung nhấn nút Sửa (F4);
 • Vùng thông tin Kích hoạt tài khoản nhấn chọn Nhập mã kích hoạt.


Bảng thông tin kích hoạt gói dịch vụ;

 1. Chọn đơn vị kích hoạt: tùy chọn đơn vị cần kích hoạt gói dịch vụ sử dụng;
 2. Gói dịch vụ: tùy chọn gói dịch vụ cần kích hoạt;
 3. Vùng thông tin mã kích hoạt: thể hiện thông tin mã sản phẩm, mã số thuế sử dụng, thời hạn sử dụng dịch vụ…;
 4. Người dùng kiểm tra lại thông tin và nhấn chọn Kích hoạt.

 • Hiển thị bảng thông tin xác nhận kích hoạt gói dịch vụ, nhấn Chấp nhận.


 • Thực hiện thành công, phần thông tin Gói dịch vụ tại bảng Thông tin chung sẽ hiển thị hạn dùng của gói dịch vụ đã kích hoạt;
 • Nhấn chọn Lưu (F5) để tiếp tục sử dụng các chức năng khác trong phần mềm.

Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.