Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.40

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 16 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

1. HS trên ownCloud: Thêm mới (Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

2. HS trên OneDrive: Thêm mới (Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).


Cải tiến

1. Đăng ký TVAN: Tối ưu kiểm tra MST khi nộp tờ khai (Đăng ký; Thay đổi thông tin; Đăng ký ngừng).

2. Bổ sung 01/PBVMT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.5.

3. 01/TTS (TT40/2021): Tối ưu kiểm tra dữ liệu trên PL 01-1/BK-TTS, 01-2/BK-TTS.

4. Bổ sung 01/GTGT (TT26/2015): Tối ưu đưa dữ liệu qua PL 01-5/GTGT.

5. 01/GTGT (TT26/2015): Tối ưu Kết xuất BC.

6. Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Tối ưu tổng hợp dữ liệu qua PL 01-1/KHBS.

7. Đăng ký TVAN: Tối ưu chức năng chọn cơ quan Thuế (Đăng ký; Thay đổi thông tin; Đăng ký ngừng).

8. Cập nhật địa bàn hành chính.

9. Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15.

10. Cập nhật gói sản phẩm lưu dữ liệu qua Cloud24.

11. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.40.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.