Open navigation

Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách chỉnh sửa danh mục sản phẩm của gian hàng đã kết nối với hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > gian hàng thương mại điện tử;

Xuất hiện danh sách hàng hóa, đánh dấu chọn hàng hóa cần chỉnh sửa;

Chọn chức năng Thao tác hàng loạt > Chỉnh sửa danh mục.

  

 

Tùy chọn bắt buộc: Danh mục (chọn theo danh mục mặc định trong hệ thống), Thương hiệu;

Tùy chọn mở rộng: Mẫu, Xuất xứ, Chất liệu…;

Hoàn tất việc thiết lập  thì nhấn chọn Đồng ý.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.