Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.13

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 11 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Báo cáo tổng hợp: Tối ưu chi tiết tài khoản.

2. Báo cáo sổ quỹ: Tối ưu số dư cuối kỳ.

3. TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng ký TS24 ID, Quên mật khẩu.

4. Tài khoản nội bộ: Cập nhật danh sách phân quyền.

5. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.13.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.