Open navigation

Kiểm tra thời hạn sử dụng chứng thư số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện kiểm tra thời hạn sử dụng chứng thư số trên thiết bị chữ ký số SAFE-CA.


Hướng dẫn thực hiện

Kết nối thiết bị chữ ký số với máy tính;

Tại góc phải bên dưới màn hình, nhấn đúp chuột vào biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ SAFE-CA để mở chương trình quản lý thiết bị chữ ký số.

  1. Chọn Chứng thư số;

  2. Nhập mã PIN (*);

  3. Nhấn Đăng nhập;

  4. Tùy chọn thông tin công ty;

  5. Mở rộng thư mục khóa token để chọn Chứng thư số;

  6. Nhấn Xem;

  7. Xuất hiện cửa sổ Chứng thư số, kiểm tra thông tin Valid fromto

(*): mã PIN mặc định từ nhà cung cấp là 123456; trường hợp đã thay đổi mã PIN này thì cần nhập chính xác thông tin mã PIN đã thay đổi mới có thể đăng nhập vào hệ thống kiểm tra; Độ dài mã PIN được thay đổi trong phạm vi từ 6 đến 8 ký tự, nếu thay đổi lớn hơn 8 ký tự, khi thực hiện giao dịch điện tử có thể phát sinh thông báo lỗi từ thiết bị chứng thư số.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.