Open navigation

Danh sách tờ khai nộp phí

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tra cứu danh sách tờ khai nộp phí trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Nghiệp vụ khác 

2. Chọn vào Danh sách tờ khai nộp phí

- Danh sách tờ khai nộp phí:

  • Thông tin tìm kiếm: chức năng hỗ trợ thông tin tìm kiếm.
  • Kết quả tìm kiếm: bảng thông tin tra cứu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.