Open navigation

Cập nhật thông tin thiết bị chữ ký số trên website Tổng cục thuế

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách cập nhật thông tin thiết bị chữ ký số trên website của Tổng cục thuế.


Trình tự thực hiện

Bước 1: truy cập website

Truy cập https://thuedientu.gdt.gov.vn/ > bảng ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG chọn DOANH NGHIỆP

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống

Nhấn chọn Đăng nhập > điền thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận để đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: Tên đăng nhập có cấu trúc <MST>-QL (ví dụ: 0102030405-QL)


Bước 3: Cập nhật thông tin thiết bị chữ ký số

Mục Quản lý tài khoản chọn chức năng Thay đổi thông tin dịch vụ.

Hệ thống sẽ hiển thị những thông tin dịch vụ điện tử mà đơn vị đã đăng ký, bao gồm Khai thuế điện tửNộp thuế điện tử.

Tùy chọn dịch vụ cần cập nhật thông tin thiết bị chữ ký số,

Nhấn chọn Thay đổi thông tin dịch vụ ngay bên dưới tiêu đề dịch vụ đó.

Lưu ý khi thực hiện:

Cập nhật tuần tự 2 dịch vụ Khai thuế điện tửNộp thuế điện tử, dịch vụ Khai thuế điện tử thực hiện trước;

Trình tự thực hiện này nhằm tránh rủi ro liên quan đến quá trình đồng bộ dữ liệu giữa người dùng, cơ quan thuế và ngân hàng.


Tại giao diện Thay đổi thông tin dịch vụ nhấn chọn Thay đổi CKS;

Chờ Thông tin Số serial, Tổ chức cung cấpNgày hết hạn thay đổi theo hạn dùng mới

Thông tin Email, có thể thay đổi hoặc giữ nguyên;

Nhấn chọn Tiếp tục.

Xuất hiện bảng thông tin xác nhận mã PIN chữ ký số, nhập đúng thông tin, nhấn Ký và gửi;

Chờ hệ thống tự động cập nhật và phản hồi tình trạng cho người dùng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.