Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.50

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024


Tính năng mới

1. HS trên ownCloud: Thêm mới (Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

2. HS trên OneDrive: Thêm mới (Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN).


Cải tiến

1. Nạp dữ liệu từ Google Form (Thông qua Konect24): Cập nhật nghiệp vụ cho hồ sơ 600. Tối ưu cập nhật thông tin khi xử lý xong yêu cầu từ Konect24.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.50.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.