Open navigation

Quản lý cây trồng - Thuốc trừ sâu/Sinh học

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Thuốc trừ sâu/Thảo dược thuộc nhóm chức năng Quản lý cây trồng.

Quản lý cây trồng gồm những tính năng sử dụng sau:

. Vụ: định nghĩa, quản lý danh mục vụ canh tác; thông tin được kết nối, sử dụng theo mùa canh tác trong chức năng quản lý trang trại.

. Bệnh trong vụ: định nghĩa, quản lý thông tin các loại bệnh thường gặp trong canh tác

. Phân hữu cơ trong vụ: định nghĩa, quản lý thông tin chất phân bón được sử dụng cụ thể theo từng vụ canh tác

. Phân bón: định nghĩa, quản lý thông tin chất phân bón sử dụng trong canh tác

. Thuốc trừ sâu/Sinh học: định nghĩa, quản lý thông tin thuốc phòng ngừa bệnh cho hoa màu trong canh tác

. Con giống: định nghĩa, quản lý thông tin con giống hoa màu được sử dụng trong canh tác


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết cần tạo / chỉnh sửa

6. Danh sách thông tin thuốc trừ sâu/thảo dược đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

  • Bảng điều khiển
  • Quản lý trang trại
  • Sự cố mùa màng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.