Open navigation

Lịch bảo trì

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về Lịch bảo trì trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Bảo trì > Lịch bảo trì

Lịch có thể được xem theo ngày, tuần, tháng, năm, theo nhân viên sửa chữa. Có thể xem thông tin cơ bản về nhiệm vụ sửa bằng cách bấm vào phiếu.

Tùy chọn thời gian cần tạo lịch > tùy chọn nội dung cần tạo.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.