Open navigation

Nhận hoá đơn mua vào từ Tổng Cục Thuế

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng nhận hoá đơn mua vào từ Tổng Cục Thuế trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn Quản lý hoá đơn.

- Bước 2: Trong nhóm chức năng Quản lý hoá đơn mua vào.

- Bước 3: Chọn mở Hoá đơn mua vào.

- Bước 4: Xuất hiện bảng chức năng, chọn vào bảng Nhận hoá đơn từ TCT.

Thiết lập kết nối với tài khoản tra cứu hoá đơn điện tử do cơ quan Thuế đã cấp cho đơn vị

- Bước 1: Nhấn chọn nút chức năng để tạo phiên kết nối.

- Bước 2: Hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập TS24 ID, mã số thuế đơn vị, kích hoạt gói sản phẩm dịch vụ do TS24 cung cấp.

- Bước 3: Nhập tài khoản truy cập cổng tra cứu do cơ quan Thuế cấp cho đơn vị; nhập mã captcha; tuỳ chọn Lưu thông tin (không bắt buộc).

- Bước 4: Nhấn chọn Đăng nhập.

- Bước 5: Bảng thông báo kết nối thành công, nhấn chọn OK để bắt đầu tra cứu.

Tra cứu hoá đơn điện tử

- Bước 1: Nút hiển thị tình trạng kết nối tài khoản tra cứu hoá đơn điện tử của cơ quan Thuế

- Bước 2: Kết quả kiểm tra: tuỳ chọn tình trạng hoá đơn cần tra cứu (Tất cả; Đã cấp mã hoá đơn; Tổng cục thuế đã nhận không mã; Tổng cục thuế đã nhận hoá đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền)

- Bước 3: Tuỳ chỉnh khung thời gian cần tra cứu, nhấn chọn Tìm kiếm

- Bước 4: Bảng danh sách thông tin hoá đơn điện tử đã được tra cứu thành công

- Bước 5 & 6: Nhóm cột & nút chức năng hỗ trợ tra cứu

. cột Tồn tại: thể hiện tình trạng hiện hữu của hoá đơn trên hệ thống của TCT

. cột Dữ liệu & nút Lưu dữ liệu: nhấp chọn nút chức năng để cập nhật dữ liệu với phần mềm iXHD, cập nhật thành công sẽ xuất hiện dấu tích xanh

. cột XML: thể hiện thông tin hoá đơn này có tồn tại tập tin dạng XML hay không

. cột Chọn: hỗ trợ tuỳ chọn thông tin hoá đơn để thực hiện tải về XML, Kiểm tra, Lưu dữ liệu

. cột Xem: nhấp đúp chọn theo dòng hoá đơn để hiển thị nội dung chi tiết của hoá đơn

. cột Đã TToán: tuỳ chọn để kế toán viên ghi nhận hoá đơn đã được thanh toán hay chưa

. cột Ghi chú: nhập thông tin ghi chú riêng cho thông tin hoá đơn đã nhận về

. cột T/Thái kiểm tra: thể hiện thông điệp xử lý được phản hồi từ hệ thống của TCT

. nút Tải về XML: tải về tập tin hoá đơn điện tử gốc có định dạng XML về máy tính

. nút Kiểm tra: hỗ trợ thực hiện kiểm tra tình trạng xử lý hoá đơn từ TCT

Danh sách doanh nghiệp rủi ro về hoá đơn từ TCT

Chức năng được đồng bộ thông tin với hệ thống TCT, cung cấp danh sách thông tin công ty (doanh nghiệp) có rủi ro về hoá đơn, hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng iXHD để xuất hoá đơn bán hàng cho đối tác / nhà cung cấp giảm thiểu khả năng rủi ro khi xử lý nghiệp vụ kế toán hoá đơn

- Bước 1: Chọn nút chức năng hỗ trợ kiểm tra làm mới, cập nhật danh sách

- Bước 2: Chọn Bảng danh sách doanh nghiệp rủi ro về hoá đơn

Danh sách doanh nghiệp rủi ro về hoá đơn (Nội bộ)

Thông tin hiển thị được đồng bộ chung theo bảng DS doanh nghiệp rủi ro về HĐơn từ TCT

1. Bảng danh sách doanh nghiệp rủi ro về hoá đơn

2. Tuỳ chọn đánh dấu gửi email cảnh báo khi nhá cung cấp / khách hàng có thông tin nằm trong danh sách rủi ro này

3. Nhập địa chỉ email nhận thông tin cảnh báo

4. Nút chức năng hỗ trợ thực hiện gửi Email cảnh báo 

Hoá đơn mua vào

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ nhập tìm kiếm

2. Bảng danh sách hoá đơn đã được tìm kiếm

3. Thông tin chi tiết hàng hoá của hoá đơn được chọn tại bảng danh sách

4. Nhóm nút chức năng hỗ trợ mở rộng

. Thêm dữ liệu XML: thêm thông tin hoá đơn vào danh sách từ tập tin có định dạng *.xml

. Thêm dữ liệu Excel: thêm thông tin hoá đơn vào danh sách từ tập tin có định dạng Excel

. Xuất Excel: xuất thông tin danh sách hoá đơn lưu tập tin có định dạng Excel về máy tính

. Chuyển đổi hoá đơn giấy: hỗ trợ tạo tập tin hoá đơn điện tử chuyển thành dạng bảng in giấy

. Lưu: ghi nhận lại thông tin danh sách đang hiển thị

. Xoá: xoá dòng thông tin hoá đơn đang chọn

. Đóng: đóng giao diện cửa sổ đang hiển thị

Tra cứu báo cáo tổng hợp

- Bước 1:  Trên thanh trình đơn chọn Quản lý hoá đơn

- Bước 2:  Trong nhóm chức năng Quản lý hoá đơn mua vào, chọn mở Báo cáo tổng hợp

- Bước 3:  Tuỳ chọn thông tin cần tra cứu (thời gian, mã số thuế người bán, loại hoá đơn…)

- Bước 4:  Nhấn chọn Tìm kiếm

- Bước 5:  Danh sách hiển thị hoá đơn tra cứu

- Bước 6:  Xuất Excel tổng hợp: nút chức năng hỗ trợ xuất danh sách hoá đơn tra cứu lưu về máy tính


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.