Open navigation

Bán hàng | Khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng tạo thông tin khách hàng trong hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Khách hàng

 

Tạo khách hàng mới: nhấn chọn Tạo > tạo thông tin khách hàng > Lưu

Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên khách hàng, chọn đó là cá nhân hoặc công ty, địa chỉ công ty và chi tiết thuế theo khu vực hoạt động. Mô tả chi tiết liên hệ của công ty như điện thoại di động, số văn phòng, ID email, liên kết trang web…

Sau đó nhập thông tin chi tiết khác ở các tab Các liên lạc & Địa chỉ, Bán hàng và Mua hàng, Theo dõi thanh toán, Kế toán

Trong tab Các liên lạc & Địa chỉ, người dùng có thể thêm nhiều địa chỉ của Khách hàng.

Trong Tab Bán hàng và mua hàng: Ở mục Bán hàng, người dùng có thể chỉ định Nhân viên kinh doanh, Điều khoản thanh toán và Bảng giá của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, người dùng có thể xác định các Điều khoản thanh toánNhắc nhở nhận hàng ở mục Mua hàng. Và nhập thông tin ở các mục còn lại.

Tab Kế toán sẽ liệt kê danh sách số tài khoản Khách hàng và ngân hàng tương ứng. 


Bài viết khác

Thiết lập chương trình khuyến mãi

Thiết lập chương trình phiếu giảm giá

Áp dụng chương trình khuyến mãi trên đơn bán hàng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.