Open navigation

Nộp các loại thuế khác

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Nộp các loại thuế khác (GTGT, TNDN, TTĐB...) bằng tiền gửi ngân hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản: 

Nợ TK 33311                          Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332                            Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333                            Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334                            Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335                            Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336                            Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337                            Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338                            Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339                            Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

           Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế.
  • Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ
  • Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Tại Bảng Quản lý mua vào: Ủy nhiệm chi, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) & Lưu.

- Bước 4: Tại bảng Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn: Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.