Open navigation

Kết nối tài khoản TS24 ID

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kết nối tài khoản TS24 ID trong ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Vào giao diện Giao dịch điện tử;

Chọn kết nối TS24 ID;

Nhập tài khoản TS24 ID / Gmail (là tài khoản TS24 ID theo hình thức kết nối trực tiếp với Gmail);

Chọn Đăng nhập.

Hỗ trợ tra cứu thông tin lịch sử giao dịch hồ sơ Thuế, Bảo hiểm xã hội.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.