Open navigation

Tờ khai cho cá nhân đầu tư vốn (04/DTV-TNCN) (TT80/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai cho cá nhân đầu tư vốn (04/DTV-TNCN) (TT80/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Tờ khai cho cá nhân đầu tư vốn (04/DTV-TNCN) (TT80/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mẫu số 04/ĐTV-TNCN

1. Chọn Cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong trường hợp cá nhân thuộc diện đối tượng là tổ chức, cá nhân, nước ngoài nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Chọn Tổ chức khai thuế thay cho nhiều cá nhân, trường hợp này cần đính kèm thêm phụ lục 04-1/ĐTV-TNCN. Nhập đầy đủ thông tin tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có).

1. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Phụ lục Bảng kê chi tiết, mẫu số 04-1/ĐTV-TNCN

Thực hiện nhập liệu vào bảng kê theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

(*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Video hướng dẫn Tờ khai cho cá nhân đầu tư vốn (04/DTV-TNCN) (TT80/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-ca-nhan-au-tu-von-04-dtv-tncn-theo-thong-tu-80-2021-tt-btc-67?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.