Open navigation

Cấu hình Ký Số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Cấu hình ký số trong phần mềm TaxOnline

Chức năng cấu hình này hỗ trợ trong việc thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử vào Drive (OneDrive / Google Drive) để ký số qua ứng dụng di động SafetySigning

Người dùng cần có tài khoản Gmail / ownCloud / OneDrive để có thể sử dụng chức năng này


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: 

Trên thanh trình đơn vào mục Tùy chọn 

Chọn Cấu hình ký số

1. Thông số kết nối HSM

Hỗ trợ cấu hình kết nối chữ ký số HSM sử dụng riêng của đơn vị;

hoặc

Cấu hình kết nối dịch vụ chữ ký số qua Cloud24 do TS24 cung cấp.

2. Thông số kết nối Data Drive

2.1. Cấu hình kết nối tài khoản Drive

Hỗ trợ cấu hình kết nối đến tài khoản Drive để lưu hồ sơ điện tử cần trình ký / ký số từ xa qua ứng dụng di động SafetySigning.

1. Tuỳ chọn Đăng nhập với OneDrive để kết nối đến tài khoản; chọn Đăng xuất để huỷ kết nối với hệ thống TS24 nếu không cần sử dụng tiếp

2. Tuỳ chọn Đăng nhập với ownCloud  để kết nối đến tài khoản; chọn Đăng xuất để huỷ kết nối với hệ thống TS24 nếu không cần sử dụng tiếp.

3. Tuỳ chọn Đăng nhập với Google để kết nối đến tài khoản; chọn Đăng xuất để huỷ kết nối với hệ thống TS24 nếu không cần sử dụng tiếp

2.2. Cấu hình sử dụng Google Driver Share

Thực hiện cấu hình này khi người dùng là người lập hồ sơ điện tử và gửi trình ký đến Google Drive của người ký;

Cần có thông tin liên kết thư mục chia sẻ Google Drive của người ký để cấu hình cho nội dung này.

Có 2 cách cấu hình:

Cách 1: Chia sẻ đường dẫn MST

1. Trên Google Drive của người ký, vào thư mục TKTX > BHXH để chọn chia sẻ và lấy liên kết của thư mục mã số thuế; cung cấp liên kết này cho người lập hồ sơ điện tử (người dùng iBHXH)

2. Người dùng iBHXH tùy chọn Chia sẻ đường dẫn MST, dán liên kết đã được cung cấp vào đây

3. Nhấn chọn Lưu thông tin và kiểm tra phân quyền

4. Kết nối thành công, sẽ xuất hiện thông tin thông báo phân quyền

Cách 2: Chia sẻ nhiều thư mục

1. Trên Google Drive của người ký, vào thư mục TKTX > BHXH > [Mã số thuế] để chọn chia sẻ và lấy liên kết của thư mục cần chia sẻ (DAKY, TRINHKY); cung cấp liên kết này cho người lập hồ sơ điện tử (người dùng iBHXH)

2. Người dùng iBHXH nhấn phím Insert để thêm dòng thông tin trong mục Chia sẻ nhiều thư mục – Danh sách thư mục, tùy chọn loại thư mục chia sẻ, dán liên kết đã được cung cấp vào đây

3. Nhấn chọn Lưu thông tin và kiểm tra phân quyền

4. Kết nối thành công, sẽ xuất hiện thông tin thông báo phân quyền

3. Cấu hình hiển thị chữ ký trên file PDF:

Hỗ trợ thiết lập hình ảnh chữ ký được thể hiện trên file PDF, khi dùng chức năng ký số tập tin có định dạng này (hồ sơ đính kèm, chứng từ khác…).

. Trang ký: tuỳ chọn chữ ký số sẽ được ký tại trang đầu tiên / cuối cùng

. Vị trí ký: tuỳ chọn thể hiện chữ ký số hiển thị tại vị trí nào trên trang nội dung

. Hiển thị: tuỳ chọn thể hiện hình chữ ký xuất hiện cùng chữ ký số; mặc định vị trí hình sẽ ở giữa, để có thể thấy được rõ ràng hình ảnh này, nên chọn vị trí hình về bên trái / bên phải

Video hướng dẫn Cấu hình Ký Số

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/cau-hinh-ky-so-78?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.