Open navigation

Quản lý trang trại - Giới thiệu

2ez-Agro là phiên bản nền tảng Odoo được thiết kế riêng cho ngành nông nghiệp, kế thừa toàn bộ tính năng của 2ez và bổ sung thêm nhiều tính năng mới đáp ứng nhu cầu đặc thù của lĩnh vực này.


Sử dụng 2ez-Agro mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý nông nghiệp:

1. Nâng cao hiệu quả:

Hợp lý hóa quy trình quản lý nông nghiệp từ sản xuất, quản lý trang trại đến báo cáo và phân tích tài chính, giúp tăng hiệu quả tổng thể.

2. Truy cập dữ liệu thời gian thực:

Lưu trữ mọi thông tin liên quan đến hoạt động trang trại trong hệ thống tập trung, cho phép truy cập và giám sát dễ dàng hiệu suất hoạt động theo thời gian thực.

3. Tiết kiệm chi phí:

Cung cấp phân tích chi phí chi tiết và theo dõi ngân sách, giúp xác định lĩnh vực tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động.

4. Nâng cao năng suất:

Theo dõi hiệu quả sản xuất cây trồng và quản lý tài nguyên trang trại, giúp tăng năng suất và sản lượng.

5. Ra quyết định sáng suốt:

Truy cập báo cáo và phân tích chi tiết hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt về sản xuất, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch tài chính, mang lại kết quả tốt hơn và tăng lợi nhuận.

Nhìn chung, 2ez-Agro là nền tảng quản lý nông nghiệp toàn diện giúp nông dân và nhà quản lý:

  • Tối ưu hóa hoạt động
  • Giảm chi phí
  • Nâng cao năng suất
  • Tăng lợi nhuận

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.