Open navigation

Hồ sơ giấy - [626] Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027 trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ giấy > Sổ > Rà soát, trả sổ BHXH > [626] Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, nhấp chọn mẫu danh sách người lao động nộp sổ BHXH do đơn vị lập (Mẫu số 01a-DSNS) và nhấp chọn các hồ sơ liên quan được liệt kê trong phiếu giao nhận hồ sơ

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Nhấn chọn Lưu (F5) để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.